Technologie

Piorunująca ochrona – zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

• Zakładki: 80


Niespodziewane zjawiska atmosferyczne, które są coraz częstsze w strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska, stanowią duże zagrożenie. Nie ogranicza się ono jedynie do szkód związanych z przedmiotami pozostawionymi bez opieki, które może porwać wiatr, lub z urazami, których mogą doświadczyć ludzie przebywający na otwartej przestrzeni. Instalacja odgromowa może uchronić dom przed pożarem oraz innymi poważnymi zniszczeniami wywołanymi szczególnie przez bezpośrednie uderzenie pioruna podczas burzy, ale także przez elektryczność, która może uszkodzić instalację za sprawą intensywnie naelektryzowanego powietrza.

Do czego służą zabezpieczenia przeciwprzepięciowe?

Obecnie w każdym niemal domu jest wiele bardzo czułych urządzeń takich jak komputery, systemy audio i video, panele sterujące do systemów zintegrowanych. W czasie burzy przepięcie spowodowane wyładowaniem elektrycznym z łatwością może spowodować zaburzenie funkcjonowania sprzętów, a nawet doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia. Podczas bezpośredniego uderzenia pioruna w instalację odgromową lub na skutek uderzenia w przewody sieci energetycznej niskiego napięcia istnieje duże ryzyko strat w domowej instalacji. Odpowiednie zabezpieczenie pozwala na uniknięcie finansowych konsekwencji takiego zdarzenia. Służą do tego urządzenia ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej takie jak ograniczniki przepięć. Wybór urządzeń podyktowany jest przez odpowiedni projekt, w którym uwzględnione zostaną wszystkie zagadnienia związane z ochroną takie jak wybór klasy urządzeń odgromowych, kondycja energetyczna oraz ogólne zarządzanie ryzykiem.

Gdzie kupić ograniczniki przepięć?

W przypadku zakupu elementów instalacji, w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa, ważnym kryterium jest dobór odpowiednich urządzeń spełniających restrykcyjne normy jakości. W tym celu najlepiej jest wybierać produkty pochodzące od producentów z krajów Unii Europejskiej, ze względu na przepisy dotyczące norm jakości, stosowanych materiałów oraz metod produkcji. Wśród firm o wysokiej renomie, które prowadzą sprzedaż produktów, pochodzących wyłącznie od zaufanych dostawców, znajduje się forma Solar Polska. W swojej ofercie posiada kompletne systemy ochrony odgromowej oraz ograniczniki przepięć pozwalające na skuteczne zabezpieczenie instalacji elektrycznej.

Dzięki skutecznemu systemowi zabezpieczenia przeciwprzepięciowego można uchronić się przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które niosą za sobą bardzo często wysokie koszty. Inwestycja w ochronę jest działaniem, którego koszty szybko się amortyzują.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Solar Polska.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
186 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *